Kapitał Ludzki Łódzkie Flexidea EFS

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Metody

METODA M.MONTESSORI

 Mając w przedszkolu grupę zróżnicowaną wiekowo, korzystamy z koncepcji Pedagogiki M.Montessori, której system dydaktyczno-wychowawczy opiera się właśnie na wspólnej zabawie i pracy dzieci w różnym wieku. Charakteryzuję się także  specyficznym podejściem do natury dziecka w poszczególnych okresach jego rozwoju, specjalna aranżacja pomieszczeń, doborem zabawek oraz metod pracy. Każde dziecko jest przez nas traktowane indywidualnie, by uchwycić jego potrzeby, braki, zainteresowania i talenty. Wiemy jak ważna jest rola zabawy w wychowaniu i uczeniu się dziecka, dlatego zabawę swobodną przepalamy zabawą kierowaną przez nauczyciela. Atrakcyjność zabawy zapewniają proste zabawki wykonane przez samo dziecko. Pedagogika jest bezpośrednio skierowana na dziecko wraz z jego potrzebami,  na jego spontaniczność, aktywność, samostanowienie oraz dążenie do niezależności od dorosłych w myśl zasady ” Pomóż mi to zrobić samemu”. Naszym celem zatem jest przygotowanie wychowanka do samodzielnego życia przez wspieranie jego potencjalnych możliwości, pracę swoją opieramy na 3 zasadach: indywidualizacji, samodzielności oraz wolności i swobody działania. Nauczyciel zatem jest pomocnikiem, obserwatorem, wsparciem. Służy pomocą i wysnuwa propozycje w odpowiednich sytuacjach, jednak zawsze działa jako współtwórca, nigdy nie narzuca dziecku schematów działania.

 METODA DOMANA

 Każde dziecko jest inne, dlatego należy je traktować indywidualnie. Jedno uczy się szybko i efektywnie, drugiemu należy okazać więcej cierpliwości. Małe dzieci chcą się uczyć tak bardzo, że nie rozróżniają nauki od zabawy. Mając tego świadomość jesteśmy w stanie umiejętnie to wykorzystać- my nauczyciele. Dlatego w naszym przedszkolu nauka jest zawsze zabawą. Doskonałym tego przykładem jest używana przez nas Metoda Glenna Domana, za pomocą której dzieci nabywają umiejętność czytania całościowego. W metodzie tej wykorzystuje się  etykiety (tekturowe kartoniki) z napisanymi na nich wyrazami (czerwone, drukowane litery). Kilkakrotnie w ciągu dnia następuje krótka ekspozycja wyrazu z towarzyszącym jej głośnym odczytaniem. Wiemy, że nauka czytania całościowego pełni ważną rolę w stymulacji rozwoju dziecka. Świadomie usprawniamy funkcjonowanie pracy mózgu poprzez rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej- podnosimy zatem poziom wiedzy, motywacji jak i również system pojęć. Dziecko chce poznać każdą rzecz wielozmysłowo – dotknąć , usłyszeć , zobaczyć. I my stwarzamy naszym dzieciom taką możliwość, głęboko wierząc, że można dziecko nauczyć czytać łatwo i w naturalny sposób, a nauka nie jest nudą lecz przyjemnością i radością dla dzieci.

Nauka czytania całościowego metodą Domana przebiega etapowo :

1.      Nauka pojedynczych słów

2.      Wyrażenia dwuwyrazowe

3.      Proste zdania

4.      Rozbudowane zdania

5.      Książeczki

Proces nauczania powinien przebiegać  w radosnej atmosferze, pozbawionej presji otoczenia, bo jedynie wtedy jesteśmy w stanie osiągnąć zamierzone cele a tym samym zwiększyć potencjalne możliwości naszych przedszkolaków.

 METODA SHOW

Pracując z dziećmi wiemy, jak ważna jest dla nich ich własna ekspresja artystyczna, dlatego nie staramy się jej ograniczać w żaden sposób. Wręcz przeciwnie. Jesteśmy bardzo elastycznym zespołem- dzieci i nauczycielek- który swobodnie potrafi wyrażać siebie, poprzez ruch, słowo, mimikę i różnorodne pomysły plastyczne. Rozwój zdolności plastycznych naszych przedszkolaków realizujemy poprzez różnorodne metody. Jedną z nich jest Metoda Malowania Dziesięcioma palcami autorstwa R.F.Show. Malowanie palcami ma wiele wspólnego z naturalną potrzebą dziecka do eksperymentowania, brudzenia się, manipulowania różnymi materiałami. Myślą przewodnią naszej pracy przedszkolnej jest „ nie ograniczać potencjału dziecka”. Pozwalamy dzieciom korzystać z farb, umazać się nimi, bo wiemy, że daje im to ogromną radość i poczucie swobody. Walory tej metody to: pomoc w pokonywaniu lęku, uwalnianie od zahamowań, wzmacnianie wiary we własne siły, pobudzanie ekspresji fantastycznej.

METODA A. M. KNIESSÓW

Niezmiernie ważna w rozwoju dziecka jest aktywność fizyczna. Dziecko w wieku przedszkolnym cechuje „głód” ruchu.  W celu zaspokojenia potrzeby ekspresji ruchowej stosujemy różne metody np. Gimnastykę Rytmiczną A.M. Kniessów. Metoda ta polega na nieustannym poszukiwaniu nowych form i rodzajów ruchu, ćwiczenia wykonywane są w różnych pozycjach i rytmie, przy użyciu przyborów (szarf, grzechotek, dzwoneczków, bębenków). Impulsem do podejmowania wszelkich form ruchu jest muzyka. Chcąc zapewnić dzieciom komfort psychiczny stosujemy pozytywną motywację i zasadę podmiotowego traktowania  tzn. nauczycielki aktywnie uczestniczą  z podopiecznymi w zajęciach.

METODA R.LABANA

Najistotniejsza kwestią jest świadomość by zajęcia ruchowe dawały dzieciom radość, rozluźnienie, by rozwijały poczucie rytmu i doskonaliły koordynacje ruchową. Metoda Gimnastyki Ekspresyjnej, którą  stworzył R.Laban opiera się na 3 zasadach: wszechstronności, naprzemienności wysiłku i rozluźnienia, stopniowania trudności. Aby zajęcia były atrakcyjne i ciekawe pozwalamy dzieciom przejmować inicjatywę na zajęciach- dzieci same proponują i wymyślają ćwiczenia, co buduje ich pozytywną samoocenę. Stosujemy opowieści ruchowe, ćwiczenia motoryczno-muzyczne, rytmikę, mimikę i pantonimę oraz przybory nietypowe: gazety, butelki plastikowe, pudełka tekturowe, wełnę. Pozwalamy dzieciom odkryć w sobie twórcę- przedszkolaki same tworzą proste przybory i zabawki z rzeczy codziennego użytku, co daje im dużo satysfakcji i spełnienia.

 MATODA DENNISONA

Aby człowiek miał pełen obraz otaczającego go świata niezbędna jest integracja prawej i lewej półkuli mózgowej, bo mózg jest narzędziem symetrycznym, a każda półkula ma inne zadania. Mając tą wiedzę, my pedagodzy, możemy stymulować i pobudzać aktywność naszych pociech, by w przyszłości nie miały problemów i trudności edukacyjnych. W tym celu stosujemy a naszym przedszkolu elementy Metody Dennisona zwanej także Kinezjologią Edukacyjną. Kinezjologia jest  nauką o związkach ruchu ciała z organizacją i funkcjonowaniem mózgu. Kinezjologia Edukacyjna wykorzystuje proste ćwiczenia fizyczne opracowane w taki sposób aby zintegrować pracę ciała i umysłu. Gdy mózg jest w stanie równowagi, ożywają naturalne mechanizmy, przywracające harmonię funkcjonowania. W ciele dziecka ukryte są liczne blokady, stresy, ograniczenia, które utrudniają im naukę i zabawę. My chcemy by nasze przedszkolaki miały radosne dzieciństwo, dlatego wprowadzamy zestaw prostych ćwiczeń pobudzających ich aktywność, zarówno ruchową jak i intelektualną. Gimnastyka Mózgu wspiera naturalny rozwój dziecka oraz sprawia , że obie półkule współpracują ze sobą .Proponowany przez nas zestaw prostych ćwiczeń to: ruchy naprzemienne, punkty na myślenie, leniwa ósemka, słoń, kołyska, rowerek, sowa, ziewanie, oddychanie przeponowe.

 METODA NAUKI MATEMATYKI „DZIECIĘCA MATEMATYKA”

Edukację matematyczną dzieci w wieku przedszkolnym należy widzieć szeroko. Musi być połączona z intensywnym rozwojem myślenia, z kształtowaniem odporności emocjonalnej oraz ćwiczeniami pewnych umiejętności matematycznych. Istotna jest także świadomość tego, w jaki sposób dzieci się uczą. Nie należy dzieci uczyć przy pomocy słów, poprzez wyjaśnianie, tłumaczenie, opowiadanie, najważniejsze są bowiem doświadczenia dziecka. Kształtowanie pojęć matematycznych jest procesem ciągłym i w głównej mierze dokonuje się w naturalnych sytuacjach życia codziennego, podczas nadarzających się okazji – liczenie może być zabawą a dzieci nie muszą mieć świadomości , że właśnie dokonują prostych działań matematycznych. W tym tkwi właśnie cały sukces metody prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej. Pragniemy, aby w przyszłości nasze przedszkolaki potrafiły rozwiązywać trudności oraz nabyły podstawowe umiejętności przydatne w dorosłym życiu, dlatego wspomagamy ich rozwój umysłowy poprzez; orientację przestrzenną, rytmizację czasu, umiejętność liczenia obiektów, działaniach na zbiorach, wiedzy na temat podstawowych elementów takich jak: liczba,  długość, waga, odległość, szerokość, figury geometryczne.

 METODA RELAKSACJI

Żyjemy w czasach ogromnego chaosu , pośpiechu, natłoku informacji i oczekiwań, co w konsekwencji sprawia, że jesteśmy nerwowi, spięci,  mało odporni na stres, ciągle w biegu. I takie stany obserwuję się także u dzieci, których zachowania są czasami nie zrozumiałe dla nas - dorosłych- są nieadekwatne do zaistniałej sytuacji. Dlatego chcemy naszym przedszkolakom zapewnić równowagę dnia codziennego- ofiarować trochę spokoju, poczucia bezpieczeństwa, rozluźnienia, wyciszenia oraz prawidłowego panowania nad emocjami. Z pomocą przychodzi nam relaksacja, która rozluźnia napięcia mięśniowe ciała, uczy ekonomicznego oddychania, reguluje prace serca. Ważne jest by dzieci potrafiły się wyciszać i relaksować, by ich energia miała czas się zregenerować a ciało by miało czas zwyczajnie odpocząć.

 We FLEXIKU wykorzystujemy także inne metody, ponieważ głęboko wierzymy , że szczęśliwe dzieciństwo ma znaczny wpływ na późniejsze życie, dlatego chcemy zapewnić naszym podopiecznym wszechstronny rozwój. Wzbogacamy własny warsztat pracy stosowaniem różnych metod, których skuteczności jesteśmy pewne. W pracy przedszkolnej wykorzystujemy jeszcze: pedagogikę zabawy, elementy programu Klanza, arteterapię(bajkoterapia, muzykoterapia) metodę W. Sherborne, metodę dramy, metodę stymulacji polisensorycznej-Poranny Krąg,  rytmikę wg. Dalcroze'a.

 

 
© Flexidea - Wszystkie prawa zastrzeżone